Izračun in izris horoskopa s programom

Planeti v hišah horoskopa

Vsak od planetov se v vašem (ali drugem) horoskopu nahaja v eni od hiš (življenjskih področjih). Od tega, kje je postavljen, lahko sklepate, kaj se vam bo godilo v življenju.

Sonce v 1. hiši

Ljudje s Soncem v 1. hiši so zelo samozavestni in optimistični. Pogosto prevzamejo vodilno vlogo. So zelo tekmovalni, pa kljub temu zelo »sončni«. Svoje cilje zavzeto zasledujejo in ostanejo pozitivno naravnani. V največji meri se posvečajo sebi in radi pozabljajo na želje in potrebe drugih ljudi. Imajo naraven dar za vodenje.

Sonce v 2. hiši

Ljudje s Soncem v 2. hiši se osredotočajo na svojo lastnino, ki jim daje občutek varnosti. Dobro se zavedajo, da jim le materialna varnost omogoča dovolj svobode, da v življenju počnejo tisto, kar imajo radi. Hkrati jim materialna varnost zagotavlja tudi občutek lastne vrednosti. Imajo naraven dar za finance, trgovino in oceno vrednosti blaga.

Sonce v 3. hiši

Ljudje s Soncem v 3. hiši so umetniki v govorništvu in sporazumevanju. So zelo prepričljivi in pogosto pretirano cenijo lastno mnenje. Vedno želijo imeti zadnjo besedo. Zelo so radovedni, radi potujejo, se učijo novih spretnosti in se družijo z drugimi ljudmi. Pogosto imajo zelo tesne vezi s svojimi brati ali sestrami. Imajo naraven dar za govorništvo in poučevanje.

Sonce v 4. hiši

Ljudje s Soncem v 4. hiši se trudijo urediti varen in prijeten dom. Zelo pomembna zanje je čustvena varnost in bližina. Pogosto so zelo navezani na svoj dom in družino ter na svoje starše. So topli, čustveni in občutljivi, zato radi poskrbijo za tiste, ki jih imajo radi. Imajo naraven dar za delo z nepremičninami.

Sonce v 5. hiši

Ljudje s Soncem v 5. hiši želijo biti v središču pozornosti. Znajo uživati v življenju, se radi družijo z drugimi ljudmi in se radi zabavajo. So tisti, ki se zavedajo »svojega notranjega otroka«. Svojo ljubezen svobodno izrazijo in pogosto tekmujejo z drugimi. Imajo naraven dar za igranje, za umetniško izražanje ali za športno udejstvovanje.

Sonce v 6. hiši

Ljudje s Soncem v 6. hiši se osredotočijo na vsakodnevno delovanje. V okoliščinah nereda poskušajo ustvariti popoln red. Nase niso popolnoma osredotočeni, pač pa poskušajo služiti drugim ljudem. Predstavlja zaposlene osebe. Vodje so lahko le na manj pomembnem delovnem mestu. Imajo naraven dar za delovanje na področju zdravljenja, diet in prehranjevanja.

Sonce v 7. hiši

Ljudje s Soncem v 7. hiši se osredotočajo na odnose z drugimi ljudmi. Ne želijo biti sami niti ničesar početi sami. V zasebnem in poslovnem življenju si prizadevajo za uspešno in enakovredno partnerstvo. Prisegajo na sodelovanje po načelu »zmagaš – zmagam«. Takšna postavitev lahko kaže tudi na partnerja, ki je zahteven in poskuša uveljaviti svojo voljo. Osebe s Soncem v 7. hiši si pogosto prizadevajo za uravnoteženost v odnosih. Imajo naraven dar za pogajanja, diplomacijo in pomiritev sprtih strani.

Sonce v 8. hiši

Ljudje s Soncem v 8. hiši v življenju izkusijo veliko sprememb, pri čemer so nekatere lahko tudi kritične. Mnogi se zapletajo v nevarne okoliščine ali morajo na operacijo. Neustavljivo jih privlačijo skrivnosti in jih spremljajo močna čustva. Privlači jih velika moč in nadvlada nad drugimi ljudmi. Imajo naraven dar za bančništvo, vlaganja, davke ali so povezani s partnerjevim denarjem.

Sonce v 9. hiši

Ljudi s Soncem v 9. hiši vodi neustavljiva želja po širjenju meja in svojih možnosti. So večni optimisti, ki se z največjim navdušenjem podajo v nove pustolovščine. Privlačijo jih potovanja, študij, daljni kraji, filozofija in vse drugo, kar jim pomaga pridobiti nova spoznanja. Iščejo pot, resnico in pravico. Imajo naraven dar za pravo, filozofijo in religijo.

Sonce v 10. hiši

Ljudje s Soncem v 10. hiši se v svojem življenju osredotočijo na posel, kariero in pazijo na podobo, ki jo kažejo v javnosti. Želijo biti vidni, prepoznani in cenjeni. So resni, predani in delovni. Svoje cilje običajno dosežejo, čeprav pogosto zanje žrtvujejo dom in družinsko življenje. Nikoli se ne bi smeli prepustiti pesimističnim mislim. Imajo naraven dar za posel, vodstveno vlogo in uspeh v karieri.

Sonce v 11. hiši

Ljudje s Soncem v 11. hiši se radi vključijo v različne skupine podobno mislečih ljudi ali v večje organizacije, pri čemer si želijo prevzeti vodilno vlogo. Drugi poskušajo izraziti svojo izvirnost in delujejo na področju znanosti ter najnovejše tehnologije. Imajo vplivne prijatelje, ki jim lahko pomagajo do uspeha oz. jim »odprejo vrata«. Po naravi so zelo neodvisni, uporniški in nepredvidljivi. Imajo naraven dar za znanost, politiko, vodenje skupin in za vse, kar je še nepreizkušeno.

Sonce v 12. hiši

Ljudje s Soncem v 12. hiši niso najsrečnejši v ospredju, pač pa poskušajo delovati skrito in »iz svojih globin«. Zanje je pomembno, da dovolj časa preživijo sami s sabo, saj tako lažje najdejo mir v sebi. So zelo miroljubni, sočutni in nežni. Pogosto jih vleče v osamo. Razočarani se hitro poslužujejo alkohola ali drog, ki jih le še bolj razočarata. Imajo naravni dar za vse poklice, ki so povezani s pomočjo drugim ljudem.

Luna v 1. hiši

Ljudje z Luno v 1. hiši so zelo nežni in občutljivi. Hitro vsrkajo vplive iz okolice in zaznajo, kaj drugi ljudje občutijo. Svojih občutkov ali čustev ne morejo skriti. Zanašajo se na svoje instinkte. Običajno so pristranski in skoraj nikoli ne sprejmejo odločitev, ki niso čustveno obarvane.

Luna v 2. hiši

Ljudje z Luno v 2. hiši se navežejo na stvari in ljudi iz preteklosti. Tistega, kar jim veliko pomeni, zlepa ne izpustijo iz rok, saj jim daje občutek varnosti. Tudi k finančnemu in materialnemu uspehu jih pogosto vodi čustvena potreba po varnosti. Pri njihovem odnosu do denarja ima pogosto pomembno vlogo njihova mama ali pomembna oseba ženskega spola.

Luna v 3. hiši

Ljudje z Luno v 3. hiši se ne odločajo razumsko, pač pa pogosteje sprejmejo odločitve nagonsko. Zanje je pomembno, kaj čutijo, pri tem pa uporabljajo intuicijo, občutke in čustva. Obdarjeni so z bogato domišljijo. Radi se pogovarjajo o čustvenih in osebnih zadevah. Zelo so povezani s sorodniki, sosedi in okoljem, v katerem se počutijo domače.

Luna v 4. hiši

Ljudje z Luno v 4. hiši so zelo navezani na svoj dom in družino. Radi se spominjajo svoje mame, otroštva in vseh doživetij iz preteklosti, ki na osebo vplivajo vse življenje. Zelo so povezani s svojo mamo. Takšna postavitev Lune kaže tudi na spremembe bivališča, zato se ti ljudje večkrat preselijo.

Luna v 5. hiši

Ljudje z Luno v 5. hiši so spontani in radi pokažejo svoja čustva ter občutke. So zelo romantični in se hitro zaljubijo. Obdarjeni so z bogato domišljijo, ki jo vpletajo v svoje ustvarjalne navdihe, zato so lahko uspešni na področju umetnosti. Zelo radi imajo otroke in znajo dobro poskrbeti zanje.

Luna v 6. hiši

Ljudje z Luno v 6. hiši pogosto doživljajo velike spremembe na delovnem mestu. Zelo uspešno lahko delajo na področjih, povezanih z ženskami. Po naravi so sočutni in dobrohotni, zato se mnogi odločijo za opravljanje poklica, v katerem služijo drugim ljudem ali nekaj dobrega naredijo zanje. Pri svojem delovanju so včasih pretirano kritični ali natančni.

Luna v 7. hiši

Ljudje z Luno v 7. hiši zelo hrepenijo po partnerju. Če morajo karkoli v življenju početi sami, postanejo prav nesrečni, saj iščejo sodelovanje z drugimi ljudmi. Njihovo razpoloženje rado niha, vendar so vedno pripravljeni na sporazumevanje in sodelovanje z drugimi. Potrebujejo partnerja, ki mu lahko zaupajo in mu v težkih trenutkih tudi odkrito potožijo.

Luna v 8. hiši

Ljudi z Luno v 8. hiši spremlja velika želja po intimnosti in »združenju z dušo dvojčico«. So zelo nagonski in začutijo vsako spremembo v okolju. Drugim ne zaupajo in zlahka postanejo ljubosumni, posesivni ali maščevalni. Privlačijo jih skrivnosti življenja, zato se radi ukvarjajo z metafiziko. Imajo naraven dar za rokovanje z denarjem drugih ljudi.

Luna v 9. hiši

Ljudje z Luno v 9. hiši so rojeni popotniki. So zelo nemirni in zato nenehno v gibanju. Uživajo v vsakem delovanju, ki jim razširi razumevanje in njihove meje. Na svojih potovanjih želijo začutiti tuje dežele, tuje kulture, tuje ljudi in njihove navade. Veliko bolj jih privlači vse, kar lahko občutijo, kot tisto, kar lahko dojamejo z razumom.

Luna v 10. hiši

Ljudje z Luno v 10. hiši si želijo doseči velik uspeh. Preden dosežejo zastavljeni cilj, se srečajo z mnogimi spremembami; z uspehi in padci. Posedujejo naraven dar za delo z velikimi skupinami ljudi, na katere imajo skoraj magičen vpliv. Zaradi njihove velike želje po priznanju v družbi pogosto zanemarijo prizadevanja za prijeten dom. Na tisto, s čimer se ukvarjajo, pogosto zelo vpliva eden od staršev, najpogosteje mama.

Luna v 11. hiši

Ljudje z Luno v 11. hiši se pridružijo skupini podobno mislečih ljudi, organizacijam in drugim združenjem. Niso prav zelo osredotočeni na družino in družinsko življenje, saj potrebujejo družbo veliko različnih ljudi. Pogosto se do bližnjih vedejo precej hladno in težko pokažejo svoja čustva. Dobro se počutijo v družbi prijateljev in znancev.

Luna v 12. hiši

Ljudje z Luno v 12. hiši si želijo veliko časa prebiti sami s seboj. Pogosto so zmedeni ali ne vedo natančno, kakšna so njihova prava čustva in občutki. So zelo občutljivi, čustveni in sočutni. Radi pomagajo drugim ljudem, zato si pogosto izberejo poklic, v katerem lahko pomagajo manj srečnim od sebe. So zelo nemirni in nestabilni, zato morajo paziti, da se ne oprimejo alkohola ali drog.

Merkur v 1. hiši

Ljudje z Merkurjem v 1. hiši se radi družijo, pri tem pa se glasno sporazumevajo. So odprti in neposredni. Radi govorijo o sebi in so prepričani v svoj prav. So bistri, pametni, zgovorni in prijetni. Druge znajo pritegniti k pogovoru ali k poslušanju.

Merkur v 2. hiši

Ljudje z Merkurjem v 2. hiši so spretni govorniki, zato se lahko preživljajo z govorništvom, pisanjem ali poučevanjem. Zelo radi razmišljajo o denarju in materialnih vrednostih. Ne le to. O njih lahko poučujejo ali pišejo. Imajo dober občutek za vrednost stvari, za gospodarstvo in materialno plat življenja.

Merkur v 3. hiši

Ljudje z Merkurjem v 3. hiši so zelo radovedni. Zanima jih življenje, dogajanje in vse novo. Uživajo v mnogih izzivih in jih pritegne mnoštvo različnih zanimanj. Težko se osredotočijo le na eno stvar. Zelo radi se učijo, zato so običajno dobri učenci. Zelo so povezani s sorodniki, z bratom ali s sestro. Zelo radi potujejo, se družijo, obiščejo prijatelje ali sorodnike.

Merkur v 4. hiši

Ljudje z Merkurjem v 4. hiši so intuitivni in čustveni. Veliko premišljujejo o svojem življenju, preteklosti, o domu in družini. Radi se učijo in berejo. V otroštvu je običajno zelo pomembno učenje in vpliv enega od staršev na način dojemanja sveta. Zaradi svoje občutljive narave se najraje pogovarjajo o osebnih in domačih zadevah.

Merkur v 5. hiši

Ljudje z Merkurjem v 5. hiši so zabavni, prijetni in nenehno v gibanju. Radi se pogovarjajo in z drugimi tekmujejo pri reševanju ugank ali pri drugih miselnih igrah. Nadarjeni so za pisanje in govorništvo. Njihovi nastopi so nepozabni in dramatično obarvani. Želijo si, da bi drugi spoznali in cenili njihovo sposobnost sporazumevanja. Zelo dobro se razumejo z otroki, zato so lahko odlični učitelji.

Merkur v 6. hiši

Ljudje z Merkurjem v 6. hiši so zelo praktični in prizemljeni. Zaradi svoje naravne kritičnosti se ukvarjajo z vzpostavljanjem reda in boljšim organiziranjem stvari v okolju. Pri svojem delu so praktični in pripravljeni opraviti naloge, ki jih drugi imenujejo dolgočasne ali moreče. Imajo dobre ročne spretnosti in različne druge sposobnosti, zato pogosto nekaj izdelujejo ali oblikujejo.

Merkur v 7. hiši

Ljudje z Merkurjem v 7. hiši razmišljajo o svoji drugi polovici – o partnerju, saj se raje pogovarjajo in družijo z ljudmi, kot pa ostajajo sami s seboj. Z velikim navdušenjem se pridružijo vsaki vrsti sporazumevanja in izmenjave informacij. Imajo naraven dar za sporazumevanje in svetovanje. Potrebujejo partnerja, ki je mladosten, rad potuje in se rad pogovarja z njimi.

Merkur v 8. hiši

Ljudje z Merkurjem v 8. hiši so pravi raziskovalci in detektivi. Privlači jih vse skrivnostno in neznano, kar nato z največjim veseljem raziskujejo. Mnogi imajo naraven dar, da s pomočjo svojih misli in besed spreminjajo svoje življenje in z njimi vplivajo na druge ljudi, zato je zanje izjemno pomembno, da razmišljajo o prijetnih in lepih stvareh. Privlači jih misel na veliko moč in veliko denarja.

Merkur v 9. hiši

Ljudje z Merkurjem v 9. hiši so pravi popotniki. Vodi jih želja po znanju in modrosti ter neizmerna potreba po širitvi svojih meja. Razumejo lahko še tako zapletene principe in zmorejo logično razmišljati. Radi se učijo in imajo dobre sposobnosti za učenje tujih jezikov. Svoje zamisli radi izmenjajo z drugimi ljudmi in so lahko zelo uspešni predavatelji. Iz njihovih misli vejeta optimizem in upanje.

Merkur v 10. hiši

Ljudje z Merkurjem v 10. hiši so osredotočeni na doseganje svoje kariere in poklicnih ciljev. O tej temi se lahko nenehno pogovarjajo ali o njej razmišljajo. Pogosto si izberejo poklicno delovanje na področju sporazumevanja, poučevanja, pisanja in potovanj. Lahko se zgodi, da zamenjajo dva ali več poklicev, preden so prepričani, kaj želijo v življenju početi.

Merkur v 11. hiši

Ljudje z Merkurjem v 11. hiši so prijateljski in se hitro priključijo skupinam podobno mislečih ljudi. Privlači jih politika, javno govorništvo in vsa miselna množična gibanja. Potrebujejo bližino prijateljev in znancev, s katerimi se lahko zabavajo in delijo mnoga različna zanimanja z njimi. Pogosto jih spremljajo prebliski. Nekateri nosijo v sebi seme izvirnosti in genialnosti.

Merkur v 12. hiši

Ljudje z Merkurjem v 12. hiši so mirni in zadržani. Razmišljajo v sebi, ne govorijo veliko in se zdijo drugim »čudni«. Njihova domišljija je tako zelo močna, da pravzaprav težko izrazijo svoje občutke in razmišljanja. Bojijo se, da jih drugi ne bi jemali resno, če bi jim razlagali vse tisto, kar sami čutijo in opažajo. Logično mišljenje jim ni najbližje. Veliko pogosteje se odločajo na podlagi intuicije in težko določljivih občutkov.

Venera v 1. hiši

Ljudje z Venero v 1. hiši so običajno prijetnega videza in vedenja. Dobro se zavedajo svoje privlačnosti, zato so pogosto samovšečni. Oddajajo nek notranji magnetizem, s katerim privlačijo ljudi. Svoje prijetne lastnosti znajo izkoristiti za tisto, kar želijo sami doseči.

Venera v 2. hiši

Ljudje z Venero v 2. hiši so zelo osredotočeni na finančno in materialno plat življenja, ki jim daje občutek varnosti. Zavedajo se, da morajo zanjo poskrbeti, preden se lahko prepustijo mnogim užitkom, ki se jim tako zelo radi predajajo. Prisegajo na trajne vrednosti in uživajo v dobri hrani in pijači. Cenijo stabilnega in urejenega partnerja ter veliko prijetnih dotikov.

Venera v 3. hiši

Ljudje z Venero v 3. hiši se lepo izražajo in radi razmišljajo o lepih stvareh. Potrebujejo prijetno in urejeno okolje. Radi se družijo in izmenjajo svoje mnenje z drugimi, pri tem pa se izogibajo nevljudnih in grobih ljudi. Z brati in sestrami vzdržujejo dobre in prijetne odnose. Radi berejo, pišejo, ustvarjajo, se sporazumevajo in so nenehno v gibanju. Razveselijo jih potovanja in izleti. Razmišljajo o ljubezni in partnerstvu, ki je zanje še kako pomembno.

Venera v 4. hiši

Ljudje z Venero v 4. hiši si ustvarijo topel in prijeten dom. Imajo naraven dar za izbiro pohištva, slik in dekorativnih predmetov. Radi so v družinskem krogu in imajo pogosto dobre odnose z domačimi, zato se doma počutijo zelo dobro. Imajo dober občutek za nepremičnine in njihovo vrednost. Včasih podedujejo stanovanje ali hišo.

Venera v 5. hiši

Ljudje z Venero v 5. hiši so vesele in prijetne narave. Uživajo v druženju in zabavah. Pri tem nenehno oprezajo za partnerjem in se radi predajajo zaljubljenosti in ljubezni. So zelo ustvarjalni, predvsem na področju umetnosti in na vseh področjih, ki so povezana z lepoto. Zelo dobro znajo z otroki, s katerimi lahko skupaj ustvarijo prave mojstrovine.

Venera v 6. hiši

Ljudje z Venero v 6. hiši niso prav zelo odprti in radoživi, temveč prej pripravljeni na praktične življenjske okoliščine. Radi delajo in drugim z veseljem pomagajo rešiti njihov problem. Pogosto delajo na področju, ki ga imajo radi, zato so srečni pri svojem delu. Znajo ustvariti ozračje povezanosti in medsebojnega sodelovanja, zato so med sodelavci priljubljeni. Imajo dar za umetnost, zato včasih delajo v poklicih, ki zahtevajo dobro mero ustvarjalnosti.

Venera v 7. hiši

Ljudje z Venero v 7. hiši so zaljubljeni v partnerja, partnerstvo in ljubezen samo. Ne želijo biti sami in se potrudijo, da so vedno obkroženi s prijetnimi ljudmi. V partnerstvu so prijetni, prijazni in spravljivi, zato so običajno srečni. Znajo ustvariti prijetno ozračje, zato se ljudje v njihovi bližini počutijo prijetno. Potrebujejo prijetnega, šarmantnega, družabnega in ljubečega partnerja.

Venera v 8. hiši

Ljudje z Venero v 8. hiši so strastni. Pogosto se zapletejo v burna razmerja in včasih celo nevarne okoliščine. Ko ljubijo, so popolnoma predani. Gorje, če jih partner prevara ali razočara, saj so sposobni velikega ljubosumja in maščevalnosti. Pogosto jih zanimajo okultne vede, ki jih popolnoma vsrkajo. V življenju doživljajo mnoge spremembe in so tesno povezani s partnerjevim denarjem ali denarjem drugih ljudi.

Venera v 9. hiši

Ljudje z Venero v 9. hiši so zaljubljeni v potovanja in spoznavanje vsega še nepoznanega. Privlačijo jih tujci, tuji kraji, daljne zgodbe in tuje stvari. Nekateri se poročijo v tujini ali s tujcem. V ljubezni so velikodušni in življenje zajemajo »z veliko žlico«. Zelo dobro se razumejo z različnimi ljudmi in zato jih lahko uspešno povezujejo.

Venera v 10. hiši

Ljudje z Venero v 10. hiši se odločijo za delovanje na področju, povezanem z lepoto. So družabni in prijetni, zato so pri svojem poklicnem uveljavljanju popularni. Radi sodelujejo z drugimi in imajo sposobnosti za pomiritev nesoglasij. So odlični diplomati, saj vedno in v vsaki situaciji poskušajo delovati v prid dogovora, ki ustreza vsem vpletenim. Zaradi svojega umetniškega daru so lahko uspešni tudi na področju umetniškega ustvarjanja.

Venera v 11. hiši

Ljudje z Venero v 11. hiši so najsrečnejši v družbi prijateljev in znancev. Radi se zabavajo. Lahko računajo na podporo žensk, sploh prijateljic ali starejše sestre. V ljubezni doživljajo vznemirjenje in pogosto nepredvidene dogodke, ki popolnoma spremenijo prvotno začrtano smer. Potrebujejo partnerja svobodnih nadzorov. Radi sodelujejo pri projektih v skupini podobno mislečih ljudi.

Venera v 12. hiši

Ljudje z Venero v 12. hiši so zelo nežni in sočutni. Zelo jih prizadene krivica, ki se godi po svetu. Radi so sami s seboj in se prepuščajo sanjarjenju o idealni ljubezni. Pogosto se zaljubijo v nekoga, ki je zanje »neprimeren«. Pri tem gre lahko za poročeno osebo ali za nekoga, ki je v bolnišnici, v zaporu ipd. Le redko najdejo pravo ljubezen. Pogosto ne pokažejo svojih čustev, pač pa ljubijo tiho in zadržano. V ljubezni so pogosto zelo razočarani.

Mars v 1. hiši

Ljudje z Marsom v 1. hiši imajo veliko fizične moči in energije. So zelo vitalni in sposobni doseči velike dosežke. So tekmovalni, povsod prvi in neizmerno pogumni. Delujejo nagonsko in pogosto sploh ne premislijo, pač pa se podajo v novo zmago. So tipični pionirji, ki odkrivajo nove dežele, nove projekte in nove poti. Pogosto imajo probleme v odnosih, saj znajo biti do drugih precej nepotrpežljivi, neobzirni ali celo grobi.

Mars v 2. hiši

Ljudje z Marsom v 2. hiši vlagajo vso svojo energijo v pridobivanje denarja in materialnih vrednosti. Na svoje premoženje se navežejo v tolikšni meri, kolikor jim daje občutek svobode, da lahko v življenju počnejo tisto, kar jih veseli. Pogosto njihovo premoženje niha, saj so sposobni veliko zaslužiti, takoj zatem pa nepremišljeno porabiti vse, kar so ustvarili. Ne zgodi se redko, da se srečajo s finančnimi težavami.

Mars v 3. hiši

Ljudje z Marsom v 3. hiši so nemirni in nenehno v gibanju. So hitri vozniki in zelo hitro razmišljajo. V svojih besedah so pogosto grobi ali odrezavi. Uživajo v konfrontaciji z drugimi, pri čemer pogosto poskušajo uveljaviti svojo voljo. Uživajo v dobrem besednem spopadu, ki ga nenehno ustvarjajo. Preden spregovorijo, ne premislijo, zato druge včasih užalijo ali ujezijo.

Mars v 4. hiši

Ljudje z Marsom v 4. hiši veliko časa in energije vlagajo v svoj dom. Zaradi svoje borbene narave vanj pogosto vnašajo nemir in netijo nepotrebne prepire. Vedno želijo imeti prav in pogosto prav grobo zavrnejo bolj čustvene in občutljive ljudi. Neobzirnost je pogosto posledica napadalnosti, ki so jo takšne osebe doživljale doma v času otroštva. Hkrati kaže na obilje energije, s pomočjo katere lahko ti ljudje dosežejo svoje cilje. Potlačena napadalnost lahko pripelje do nesreč.

Mars v 5. hiši

Ljudje z Marsom v 5. hiši vso svojo energijo vlagajo v tekmovanja in igro. Uživajo v dobrih spopadih, pri čemer je dobro, da si izberejo šport in ne drugačnih »bitk«. So zelo strastni in pri nasprotnem spolu priljubljeni. Uživajo v seksualnosti in znajo biti dobri ljubimci. Dobro je, da se ukvarjajo s hobiji in drugimi stvarmi, ki jih imajo resnično radi. Otroci znajo biti zelo tekmovalni, živahni in prodorni. Radi tvegajo, zato se morajo varovati napačnih finančnih odločitev.

Mars v 6. hiši

Ljudje z Marsom v 6. hiši se popolnoma posvetijo svojemu delu. V svoje delo vložijo veliko energije in pazijo, da delo dobro opravijo. Pogosto se odločijo za delo v poklicih, v katerih lahko pomagajo drugim ljudem, kot so policisti, gasilci ali vojaki. Znajo biti deloholiki, ki so pretirano kritični do drugih ljudi. Tisto, česar se lotijo, običajno tudi dokončajo. Tudi pri vsakodnevnih opravilih se potrudijo, da vse naredijo »kot se šika«.

Mars v 7. hiši

Ljudje z Marsom v 7. hiši usmerjajo svojo energijo na področje partnerstva in sodelovanja z drugimi ljudmi. Običajno privlačijo dejavne, živahne in tekmovalne partnerje. Pri tem si partnerstvo predstavljajo drugače kot večina drugih ljudi, zato v odnose pogosto vnašajo nemir in prepire. Bolj čustvene ljudi hitro užalijo ali nenamerno prizadenejo.

Mars v 8. hiši

Ljudje z Marsom v 8. hiši so zelo strastni. Neizmerno jih privlačijo skrivnosti. V vse v življenju dvomijo, zato povsod iščejo skrite motive in drugačne namene kot se zdijo na prvi pogled. Veliko energije usmerijo na denar ali materialne vrednosti drugih ljudi. Pogosto se znajdejo v vlogi vlagatelja, bankirja, zavarovalniškega agenta ali davčnega uslužbenca. Imajo zelo močno intuicijo, ki jih lahko vodi do izjemnih spoznanj in preobratov v življenju.

Mars v 9. hiši

Ljudje z Marsom v 9. hiši so vzdržljivi popotniki, ki neprestano iščejo smisel življenja. Pri tem se ne osredotočajo na knjige in predavanja, pač pa iščejo svojo pot tako, da delujejo in se učijo na lastnih izkušnjah. Bojujejo se za resnico in pravico. Za tisto, v kar verjamejo, so se pripravljeni boriti do konca, zato med njimi najdemo tudi verske fanatike.

Mars v 10. hiši

Ljudje z Marsom v 10. hiši si prizadevajo za uspeh v karieri in poklicu. So tisti, ki delujejo prvi. Pogosto so vodje in vsi tisti, ki jih vidimo na čelu neke organizacije ali projekta. Zaradi velike zaloge energije in svoje vzdržljivosti lahko dosežejo vidne rezultate. Probleme imajo pri delovanju v skupini, saj z drugimi ne znajo in niti ne želijo »delati v rokavicah«. Uživajo v statusnih simbolih (npr. dober avto).

Mars v 11. hiši

Ljudje z Marsom v 11. hiši se trudijo doseči dobre rezultate pri skupinskih prizadevanjih. Pogosto gre za prizadevanja, ki zadevajo družbo in ne le za ozka zanimanja posameznikov. Iščejo družbo drugih ljudi; predvsem družbo prijateljev in znancev. Imajo izjemno intuicijo, na katero se običajno lahko zanesejo in sprejmejo odločitve le z njeno pomočjo. Imajo veliko energije, zato zastavljene cilje v največji možni meri dosežejo.

Mars v 12. hiši

Ljudje z Marsom v 12. hiši so tihi in vase zaprti. Težko pokažejo svojo pravo naravo in skrivajo svojo zalogo energije. Ne marajo se izpostaviti. Dobro je, kadar delajo v velikih institucijah, ki skrbijo za pomoč ljudem. Morali bi paziti, da se v njih ne začne nabirati jeza ali sovraštvo, ker je lahko povod za nezaželeno delovanje. Za te ljudi je blagodejno, če se ukvarjajo z meditacijo, duhovnostjo, metafiziko ali čim podobnim.

Jupiter v 1. hiši

Ljudje z Jupitrom v 1. hiši so večni optimisti, prepričani, da se jim ne more zgoditi nič slabega. V drugih ljudeh vzbujajo občutek zaupanja in zanesljivosti. Radi pomagajo drugim ljudem in so velikodušni do njih. V življenju znajo uživati in so sposobni v svoje življenje pritegniti podobne ljudi. Pri svojem delovanju pogosto pretiravajo, vendar jih to nikoli ne skrbi. Zavedajo se, da jih nenehno spremlja »angel varuh«.

Jupiter v 2. hiši

Ljudje z Jupitrom v 2. hiši so rojeni «srečneži«. Pogosto nimajo finančnih skrbi, saj znajo dobro zaslužiti. Dobro poskrbijo za lastno finančno in materialno varnost. V življenju znajo uživati, pri čemer radi pretiravajo. Pretiravajo tudi pri trošenju, vendar se s tem ne obremenjujejo. Verjamejo, da bodo vedno imeli dovolj za prijetno in udobno življenje. Do drugih so velikodušni in ne prenesejo majhnosti drugih ljudi.

Jupiter v 3. hiši

Ljudje z Jupitrom v 3. hiši so nemirni in radovedni. Zanima jih vse, kar se dogaja okoli njih in še malo dlje. Hitro sprejmejo nove zamisli, ki so jih sposobni dvigniti na višjo raven razmišljanja. So dobri učenci in nadarjeni za poučevanje drugih ljudi. Radi pišejo, potujejo, razmišljajo in izmenjajo zamisli z drugimi. So nadarjeni govorniki. Zelo so povezani z bratom ali sestro, ki je pogosto zelo bistra oseba.

Jupiter v 4. hiši

Ljudje z Jupitrom v 4. hiši si ustvarijo velik in udoben dom, ki ga prijetno uredijo. So družabni ter radi vabijo prijatelje in znance v svoj dom. Uživajo v zabavah, ki jih prirejajo. Imajo dober občutek za nepremičnine in njihovo vrednost. Mnogi so imeli prijetno otroštvo. Na te osebe zelo vpliva vera, filozofija ali mentalna vzgoja, ki so je bili deležni v otroštvu.

Jupiter v 5. hiši

Ljudje z Jupitrom v 5. hiši so živahni in družabni. Uživajo v zabavah in druženju z drugimi ljudmi. Mnogi imajo prirojen dar za dobitke pri igrah na srečo ali pri špekulacijah vseh vrst. Radi tvegajo, se predajajo raznovrstnim pustolovščinah in na splošno uživajo v radostih, ki jih prinaša življenje. Zaradi svoje velikodušnosti zlahka pritegnejo nasprotni spol in se prepustijo romantiki. Njihovi otroci so pravi »mali srečneži«.

Jupiter v 6. hiši

Ljudje z Jupitrom v 6. hiši se radi odločijo za delo, pri katerem pomagajo drugim. So pozitivni in navdušeni, zato lahko druge dobro vzpodbujajo. Najbolje delujejo na področju zdravja, prehranjevanja in pomoči vseh vrst. Tudi v prostem času pogosto pomagajo drugim. Pri svojem delovanju morajo paziti, da se ne zapletejo v podrobnosti in iz vida ne izgubijo celote slike.

Jupiter v 7. hiši

Ljudje z Jupitrom v 7. hiši so zelo priljubljeni med drugimi ljudmi. So prijazni, velikodušni in vedno pripravljeni pomagati. Potrebujejo partnerja in partnerstva vseh vrst. V svoje življenje pritegnejo osebo, ki je finančno in materialno dobro preskrbljena. Ne moti jih, da pogosto pretirava, saj ima veliko drugih prijetnih in blagodejnih lastnosti. Sposobni so si ustvariti prijetno in srečno partnerstvo. Potrebujejo veliko svobode in sporazumevanja, zato iščejo partnerja, ki je podobne narave.

Jupiter v 8. hiši

Ljudi z Jupitrom v 8. hiši spremlja velika sreča pri finančnih vlaganjih. Mnogi podedujejo lepo vsoto denarja ali ga prejmejo s strani svojega partnerja. V življenju se soočijo z mnogimi spremembami, ki so lahko finančne ali drugačne (tudi verske) narave. Zelo jih privlači metafizika, magija in vse skrito. So strastni in potrebujejo občutek globoke povezanosti s partnerjem.

Jupiter v 9. hiši

Ljudje z Jupitrom v 9. hiši so običajno zelo bistri ljudje, ki nenehno segajo proti novim mejam in novim spoznanjem. Pogosto se osredotočijo na razmišljanje o filozofiji in verskih vprašanjih. Odprti so za vse nove zamisli, tuje dežele, tuje navade, tuje predmete in tuje ljudi. Prisegajo na resnico, pravico in visoke ideale. Spremlja jih naraven dar za pretiravanje. So odlični učitelji in pridigarji.

Jupiter v 10. hiši

Ljudje z Jupitrom v 10. hiši pogosto dosežejo vidno mesto v poklicnih prizadevanjih. So prijetni, velikodušni in pravični, zato jih imajo drugi radi. Vedno želijo narediti nekaj velikega za svet. So karizmatični in sposobni v svoje življenje pritegniti pravo podporo za svoje zamisli in projekte.

Jupiter v 11. hiši

Ljudje z Jupitrom v 11. hiši imajo veliko prijateljev in znancev. Nekateri prihajajo iz skupin, katerim se priključijo, drugi iz tujih dežel. Mnogi njihovi prijatelji in znanci so premožni in pripravljeni pomagati. Skupaj si prizadevajo za večjo blaginjo in »boljši jutri« za vse ljudi.

Jupiter v 12. hiši

Ljudi z Jupitrom v 12. hiši v življenju nenehno spremlja zaščitnik, ki mu pogosto rečemo kar angel varuh. Zavedajo se, da so srečni ljudje, zato svoje cilje usmerjajo v pomoč drugim ljudem. Za druge naredijo veliko dobrega. Zanje je pomembno, da se umaknejo v samoto in se ukvarjajo z meditacijo ali sproščanjem. Pričakujejo najboljše in si zanj prizadevajo.

Saturn v 1. hiši

Ljudje s Saturnom v 1. hiši vedno delujejo resno, zaskrbljeno in zrelo. Počutijo se nezadostno in niso pretirano družabni. Svoje slabosti in občutek nezadostnosti poskušajo skriti za svojimi ambicijami. Pogosto si prizadevajo doseči velik uspeh in priznanje v družbi. Mnogi so imeli težko otroštvo, ki je zelo vplivalo na to, kakšni so postali. Hitro postanejo negativno naravnani, zato bi morali paziti pri izbiri družbe.

Saturn v 2. hiši

Ljudje s Saturnom v 2. hiši so zelo zaskrbljeni glede svoje finančne in materialne varnosti. Pesti jih strah pred izgubo premoženja. Včasih postanejo pretirano stiskaški. Svoje materialno stanje povezujejo z lastnim občutkom vrednosti. Težko se odločijo, da bi si privoščili stvari, ki jih nujno ne potrebujejo. Dobro bi bilo, če bi večkrat uspeli svoj »Ne, ne morem.« ali »Ne, ne bom.« nadomestiti z »Ja, seveda.« ali »Ja, tole si pa lahko privoščim.« in podobno.

Saturn v 3. hiši

Ljudje s Saturnom v 3. hiši se premalo zavedajo svojih mentalnih sposobnosti. Pogosto so prepričani, da niso zanimivi ter se težko opogumijo, da bi pristopili k drugim in navezali kak nov stik. Za slednjega se odločijo le, če je neizogibno pri njihovem doseganju ciljev. V družbi drugih ljudi se ne počutijo dobro in se praviloma ne znajo zabavati. Spregovorijo le o resnih in pomembnih stvareh ter tako lahko nehote povzročijo nelagodje pri bolj sproščenih ljudeh.

Saturn v 4. hiši

Ljudje s Saturnom v 4. hiši so se drugim zdeli zreli in odgovorni že v otroštvu. Pogosto so živeli v okoliščinah, ki so jih omejevale. Že v otroštvu so na njihova vprašanja in želje drugi odgovarjali z »Ne!«. Za tak odnos lahko najpogosteje okrivijo starše, skrbnike ali stare starše. Zaradi pomanjkanja ljubezni in topline v najzgodnejših letih v sebi nosijo hlad in se zlepa ne odprejo pred drugimi ljudmi. Celo pred najdražjimi skrivajo svoja prava čustva.

Saturn v 5. hiši

Ljudje s Saturnom v 5. hiši niso dovolj sproščeni in se le s težavo prepustijo igri ter drugim prijetnim stvarem v življenju. Strah jih je sproščenosti in ne znajo uživati v življenju. Pred drugimi skrivajo svoje prave želje in se pretvarjajo, da jih sproščeno in prijetno življenje ne zanima. Oprimejo se kakega delovanja, npr. v športu, kjer se počasi, a vztrajno trudijo doseči vidno mesto v družbi zaradi svojega prav posebnega dosežka. Zelo dobro bi bilo, če bi našli »svojega notranjega otroka« in ga pogosteje negovali.

Saturn v 6. hiši

Ljudje s Saturnom v 6. hiši se tako zelo posvetijo svojemu delu in zdravju, da med njimi pogosto opazimo deloholike in namišljene bolnike. So zelo zanesljivi delavci, ki bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo delo zares dobro opravljeno. Zavedati bi se morali, da obstaja življenje tudi na drugih področjih in da pretiravati ni zdravo. Dobri so pri delu, ki zahteva pozorno usmerjenost na podrobnosti. Morali bi paziti na svoje telo in ga negovati, saj so pogosto nagnjeni k boleznim.

Saturn v 7. hiši

Ljudje s Saturnom v 7. hiši se pogosto bojijo poroke in tesne povezanosti z drugo osebo. Kadar se zavežejo eni osebi, so v zvezi pripravljeni vztrajati »do groba« in potrpijo v zakonu, tudi če gre vse narobe. Partnerstvo je običajno dolgotrajno in včasih tudi zelo hladno. Zdi se, da v zakonu manjka čustev in sproščenega sodelovanja. Partner je pogosto starejši ali deluje veliko bolj zrelo, kot je običajno za njegova leta.

Saturn v 8. hiši

Saturn v 8. hiši je pogosto en od pokazateljev dolgega življenja. Ljudje s tako postavitvijo so pogosto nezaupljivi do drugih. Privlačijo jih skrivnosti in vse nepoznano, čeprav jih je istega strah. Pogosto so povezani z denarjem drugih ljudi, pa naj gre za zakončev denar, za delo v banki, zavarovalnici in podobno. So stiskači. Bojijo se, da ne bi izgubili svoje lastnine. Tudi v zakonu se le stežka odločijo za skupno lastnino.

Saturn v 9. hiši

Ljudje s Saturnom v 9. hiši se ne vpišejo na visoko šolo ali tam doživijo okoliščine, ki jih prisilijo v zastoj pri šolanju. Pogosto jih je strah odhoda v tujino ali pa se jim zgodi, da tam doživijo kako neprijetno izkušnjo. V sebi nosijo globoko vgrajene strahove pred bogom in religijo, zato je njihov bog neprijazen, krut in neprizanesljiv. Pri svojih prepričanjih prisegajo na tradicijo in so zelo starokopitni.

Saturn v 10. hiši

Ljudje s Saturnom v 10. hiši so zelo ambiciozni in natančno vedo, kaj želijo doseči. So trdno odločeni, da bodo svoje cilje dosegli, pa naj traja, kolikor časa hoče. Ovire na svoji poti do cilja odstranijo drugo za drugo in ne dovolijo, da bi jih s poti speljala katera od drugačnih priložnosti. Dobro bi bilo, da bi pri svojem delovanju uporabili več milosti in prijaznosti. Pogosto se morajo soočiti s starejšimi ali bolj uveljavljenimi osebami in se včasih tudi pomeriti z njimi.

Saturn v 11. hiši

Ljudje s Saturnom v 11. hiši so nezaupljivi do drugih ljudi in imajo le malo prijateljev. Sami prijateljstvo jemljejo kot najpomembnejšo zavezo in so zelo vdani svojim prijateljem. Do novo nastajajočih skupin so zelo zadržani. Prepričani so, da se je vredno pridružiti le tistim, ki so že prestale test časa. Radi si izberejo skupino starejših ali bolj zrelih ljudi.

Saturn v 12. hiši

Ljudje s Saturnom v 12. hiši v sebi nosijo polno strahov. Zdi se jim, da jih obdajajo sence, ki so z njimi že vse življenje in ne bodo nikoli izginile. Vleče jih v pretekle izkušnje in negativne vzorce. Poznajo občutek osamljenosti, obupanosti in nemoči, zato lahko razumejo in uspešno pomagajo drugim, ki se soočajo s svojimi strahovi. Dogaja se jim tisto, o čemer razmišljajo, zato je zanje še posebej pomembno, da razmišljajo »v pastelnih barvah« in odženejo sence iz svojih misli.

Uran v 1. hiši

Ljudje z Uranom v 1. hiši so naravni uporniki. So zelo napredni in nepredvidljivi, zato s svojim vedenjem pogosto šokirajo okolico in ljudi okoli sebe. Hodijo po tanki črti »med genijem in norcem«. So tisti, ki se ne ozirajo na pravila, ki so jih postavili drugi. S svojimi naprednimi idejami spreminjajo sebe, okolico in življenje na našem planetu.

Uran v 2. hiši

Ljudje z Uranom v 2. hiši so zelo iznajdljivi pri pridobivanju denarja in materialnih vrednosti. Pogosto se denar pojavi ali izgine »kot strela z jasnega neba«. Zaslužijo lahko z novimi stvarmi, naprednimi izumi in svojimi zamislimi, če so drugačne od običajno veljavnih. Njihovo premoženje je pogosto podvrženo velikim spremembam, od »imam« do »nimam«.

Uran v 3. hiši

Ljudje z Uranom v 3. hiši so pogosto zelo bistri. Če preostali dejavniki v rojstni karti dopuščajo, imajo prebliske genialnosti. Sposobni so razmišljati o novih stvareh, o napredni tehnologiji in vsem, kar je »pred njihovim časom«. Potrebujejo veliko miselne stimulacije. Zanima jih vse, kar je dinamično. Rutina in preproste naloge jih hitro začnejo dolgočasiti ter jih potiskajo v uporništvo.

Uran v 4. hiši

Ljudje z Uranom v 4. hiši so imeli neobičajno otroštvo. Mnogi so se večkrat preselili ali doživljali veliko sprememb v domu. Pogosto kaže na starše (ali vsaj enega od staršev), ki so čudni, neobičajni ali nestabilni. Lahko govori o moderno opremljenem domu ali o nestabilnih odnosih v času otroštva ter odraščanja. Ti ljudje pogosto odraščajo v družini z le enim od staršev ali pa čutijo drugega »kot da ga ni doma«. Včasih takšna postavitev kaže na veliko več svobode in veliko manj omejitev pri vedenju, počutju in delovanju kot zahtevajo običajne družbene norme.

Uran v 5. hiši

Ljudje z Uranom v 5. hiši so izvirni pri svojem delovanju. Radi imajo vse napredno, novo in nepreizkušeno. Pogosto se zapletajo v ljubezenske zgodbe in uživajo v nestabilnih odnosih. Le stežka ostanejo ob eni osebi, saj jih zelo hitro začne dolgočasiti. So zelo ustvarjalni in zelo nepredvidljivi. Ob dobri postavitvi in podpori tudi drugih dejavnikov v karti si lahko obetajo kak dobitek pri igrah na srečo.

Uran v 6. hiši

Ljudje z Uranom v 6. hiši so neobičajni in se radi lotijo neobičajnih nalog. Ne prenesejo ustaljenih delovnih postopkov. Pogosto se ne počutijo dobro v skupini ali v podrejenem položaju, zato se odločijo za samostojno pot. Ob dobri postavitvi so lahko zelo uspešni v poklicih, ki zahtevajo hitro delovanje in nov pristop (gasilci, reševalci, policisti,…). Uspešni so lahko na področju alternativne medicine ali pri delovanju v vejah medicine, ki so popolnoma nove in povezane z novimi tehnologijami.

Uran v 7. hiši

Ljudje z Uranom v 7. hiši imajo pogosto probleme v odnosih. Partnerstvo si predstavljajo drugače kot večina drugih ljudi in niso naklonjeni poroki ter omejitvam, ki jih le-ta prinaša. Slabo se počutijo v tesnih odnosih, ki jih čutijo omejujoče. Potrebujejo zanimivega partnerja, ki v njih stalno vzbuja občutek nepričakovanega. Ne prenašajo omejitev, nadzora ali ljubosumja.

Uran v 8. hiši

Ljudje z Uranom v 8. hiši doživljajo življenje kot eno samo spremembo. Zelo so naklonjeni metafiziki in vsem skrivnostnim vedam. Odprti so do novih dosežkov in spoznanj. Pogosto so povezani z denarjem svojega partnerja, pri čemer imajo inovativne zamisli, kako denar oplemenititi. Ob slabi postavitvi svetujem posebno pozornost, saj lahko premoženje »čez noč izgine«. Ob dobri postavitvi so ti ljudje sposobni neverjetnega oplemenitenja sredstev. Najpogosteje njihovo premoženje zelo niha.

Uran v 9. hiši

Ljudje z Uranom v 9. hiši radi študirajo nekaj, kar je napredno in pred njihovim časom. Razumejo veliko različnih zamisli. Na religijo in Boga imajo zelo neobičajne poglede, pogosto v nasprotju z večino ljudi v svoji okolici. V času študija so mnogi poznani kot »borci za pravico« ali kot največji uporniki. Radi imajo potovanja v tuje kraje, za katera se odločijo v zadnjem trenutku in odpotujejo z letalom ali vlakom. Na potovanjih se srečajo z nepričakovanimi okoliščinami.

Uran v 10. hiši

Ljudje z Uranom v 10. hiši so poznani po svojem uporništvu in drugačnosti. Njihova poklicna pot je povezana z neobičajnimi dogajanji in neobičajnimi dosežki. Nekateri so priznani kot geniji. Pogosto delujejo samostojno, kot izumitelji ali podjetniki, saj se težko prilagodijo klasični hierarhiji v »običajnih« podjetjih. V karieri doživljajo nenadne spremembe.

Uran v 11. hiši

Ljudje z Uranom v 11. hiši imajo veliko prijateljev in znancev ter se radi pridružijo različnim organizacijam. Prav pogosto jih boste našli v družbi izumiteljev in drugih naprednih ljudi. Po naravi so zelo humani, zato se pridružijo človekoljubnim organizacijam. Imajo neobičajne prijatelje in znance. Nekateri si izberejo ljubimca med prijatelji, vendar se takšna veza pogosto konča prav tako hitro kot se je začela.

Uran v 12. hiši

Ljudje z Uranom v 12. hiši v sebi nosijo seme genialnosti. Hodijo po tanki črti med genijem in norcem. Drugi jih pogosto ne razumejo, zato se umikajo v lasten notranji svet. Mnogi svoje zamisli raje zadržijo zase, da se drugi ne bi norčevali iz njih.

Neptun v 1. hiši

Ljudje z Neptunom v 1. hiši so sanjači, ki imajo pogosto problem s »prizemljenostjo«. So nežni, prijazni in zelo občutljivi. Delujejo zmedeno. Pogosto okolja ne vidijo v pravi luči. Ljudje jih doživljajo drugače kot sami mislijo. Mnogi ne morejo določiti, kaj sploh čutijo v njihovi bližini in kako jih v resnici dojamejo. Še najbolj so podobni megli. Vemo, da je tam, a jo pogosto težko opišemo z besedami. V negativni postavitvi lahko postanejo prevaranti.

Neptun v 2. hiši

Ljudje z Neptunom v 2. hiši niso praktični. Radi se zatekajo v svoj svet sanj in se pretvarjajo, da bo njihov problem izginil, če se z njim ne bodo ukvarjali. Pogosto ne znajo rokovati z denarjem. Materialni svet in denar jim ne pomeni kaj dosti. Včasih se zalotijo pri razmišljanju, od kod je denar prišel in kam je odšel. Najraje bi videli, da sploh ne bi obstajal. Zaslužijo lahko s pomočjo umetnosti, glasbe in domišljije.

Neptun v 3. hiši

Ljudje z Neptunom v 3. hiši so veliki sanjači. Imajo zelo dobro intuicijo in začutijo stvari »v zraku«. Veliko bolje se odločajo na podlagi intuicije in občutkov kot na podlagi zdravega razuma. Pogosto ne morejo razložiti, kaj in zakaj čutijo. V šoli imajo pogosto težave, saj se težko osredotočijo na suhoparno snov. Njihove misli uhajajo skozi šolsko okno. Drugi jih včasih označijo kot manj bistre, za kar pa ni nobene potrebe. Naš svet se razvija zaradi domišljije, intuicije in navdiha.

Neptun v 4. hiši

Ljudje z Neptunom v 4. hiši pogosto ne vidijo v pravi luči svojega doma, družine in najzgodnejših let. Takšna postavitev pogosto kaže, da je v domu nekaj manjkalo. Pogosto so odraščali brez enega od staršev. Starše radi idealizirajo. Vse življenje iščejo idealen dom. Družinsko okolje je morda precej ustvarjalno ali obarvano z domišljijo. Včasih kaže na starše ali vsaj enega od staršev, ki je umetnik.

Neptun v 5. hiši

Ljudje z Neptunom v 5. hiši so zelo ustvarjalni. Privlači jih drama, film, svet domišljije in glamur. Hitro se zaljubijo. Do ljubljene osebe imajo nerealna pričakovanja. Živijo v svetu idealov in se težko sprijaznijo, da je njihova ljubljena oseba le še en običajen smrtnik. So veliki romantiki, si v mislih predstavljajo idealno življenje, nato pa razočarani ugotovijo, da nihče od ljudi, ki jih poznajo, ne ustreza njihovim visokim kriterijem.

Neptun v 6. hiši

Ljudje z Neptunom v 6. hiši so pogosto zelo nepraktični. Imajo težave pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti in nalog. Radi se prepustijo sanjarjenju, manj pa so srečni, ko je potrebno opraviti vsakodnevne opravke, kot je npr. pospravljanje stanovanja, nakup živil in podobno. Tudi pri delu pogosto sanjarijo, zato je zanje dobro, če lahko delajo v katerem od ustvarjalnih poklicev. Nagnjeni so k alergijam in so zelo občutljivi na različne snovi.

Neptun v 7. hiši

Ljudje z Neptunom v 7. hiši so veliki romantiki. V svojem romantičnem iskanju so pogosto razočarani, saj ne vedo natančno, kaj želijo, in drugih praviloma ne vidijo v pravi luči. Njihova ljubezen je pogosto platonična in »v višavah«. V partnerstvu so pripravljeni na žrtvovanje. Včasih namerno ne želijo videti partnerjevih napak, zato jih lahko partner preslepi ali prevara. V zelo dobri postavitvi lahko ti ljudje doživijo ljubezen in »spajanje duš dvojčic«.

Neptun v 8. hiši

Ljudje z Neptunom v 8. hiši so obdarjeni z izjemno intuicijo. Zelo jih privlačijo skrivnosti in vse neraziskano. V nestabilni postavitvi imajo lahko velike probleme, saj jih lahko njihova domišljija zapelje predaleč, v razmišljanja o nepoznanih svetovih, ki še močneje burijo domišljijo. To jih lahko zelo prestraši. Zanje je bolje, da se z skrivnostnimi pojavi ne ukvarjajo. Za denar in materialno plat življenja nimajo pravega občutka. Nikoli ne bi smeli delovati nezakonito, ker jih bodo davčni in drugi organi zelo hitro odkrili.

Neptun v 9. hiši

Ljudje z Neptunom v 9. hiši iščejo smisel življenja s pomočjo domišljije in sanjarjenja. Imajo izjemno močno intuicijo in so prepričani, da imajo »neposredno povezavo z nebom«. Radi imajo tuja prepričanja, tuje religije, tuje kulture in oddaljene kraje. Dlje kot morajo iti, bolj jih nekaj privlači in več odgovorov lahko najdejo. Večina njihovih rešitev je nepraktičnih in skrajno domišljijskih.

Neptun v 10. hiši

Ljudi z Neptunom v 10. hiši drugi prepoznajo po njihovih najglobljih idealih in prepričanjih. Žal le redko uspejo svoje visoke ideale uresničiti v življenju. Kadar jim slednje uspe, delujejo za dobro vseh ljudi, predvsem tistih, ki so manj srečni od njih. Na splošno pa vlada v njihovem življenju zmeda in se težko odločijo, za katerega od svojih mnogih idealov se bodo borili. Uspešni so lahko na področju umetnosti, filma in vseh dejavnosti, ki zahtevajo bujno domišljijo in ustvarjalnost.

Neptun v 11. hiši

Ljudje z Neptunom v 11. hiši iščejo svoje prijatelje v skupinah podobno mislečih ljudi. Pogosto svoje okolje in ljudi v njem idealizirajo oz. jih ne vidijo v pravi luči. Pristopijo k skupini ljudi, za katere so prepričani, da delujejo v dobro drugih ljudi, pri tem pa so pogosto razočarani. Sposobni so se predati skupnemu cilju in v zameno ne pričakujejo nagrad zase, pač pa se borijo predvsem za boljši svet.

Neptun v 12. hiši

Ljudi z Neptunom v 12. hiši spremlja izjemno močna intuicija. Zelo jih prizadene, kadar vidijo trpeče ljudi, živali ali rastline. V sebi dobesedno občutijo njihovo bolečino in se trudijo, da bi jim pomagali. Zaradi njihovega velikega sočutja in pripravljenosti pomagati jih poskušajo nekateri prevarati. Nekateri molče trpijo in navzven sploh ne pokažejo svoje bolečine ali prizadetosti. Zanje je izjemno pomembno, da se izognejo alkoholu, nikotinu in drogam.

Pluton v 1. hiši

Ljudje s Plutonom v 1. hiši ostanejo popolna neznanka drugim ljudem. Običajno niso lepi, so pa magnetično privlačni in zanimivi. So zelo čustveni, a svoja globoka čustva pogosto skrijejo pred drugimi ljudmi. Za tisto, v kar verjamejo, so se pripravljeni boriti, ne glede na ceno, ki jo morajo plačati. V življenju pogosto doživljajo velike spremembe, od največjih vzponov, do največjih padcev. V negativni postavitvi so veliki manipulatorji in diktatorji ali žrtve manipulacije.

Pluton v 2. hiši

Ljudje s Plutonom v 2. hiši doživljajo velike spremembe na finančnem in materialnem področju. V toku življenja lahko izgubijo vse svoje premoženje, a imajo dobre možnosti, da ustvarijo veliko bogastvo. Paziti morajo, da je denar »čist« in ne prihaja od nelegalnih poslov. Tudi vrednostni sistem osebe, tisto, kar ceni, se v toku življenja večkrat spremeni. Takšni ljudje bi morali paziti, da ne postanejo obsedeni z denarjem in njegovim pridobivanjem, kar se s Plutonom v 2. hiši zlahka zgodi.

Pluton v 3. hiši

Ljudje s Plutonom v 3. hiši imajo naraven dar za raziskovanje. V vse posumijo in temeljito preiščejo. Njihovo mišljenje in razmišljanje se pogosto spreminja. Ti ljudje morajo zelo paziti, o čem razmišljajo in kaj govorijo, saj se lahko njihove misli in besede zelo hitro uresničijo. Naučiti bi se morali pozitivnega razmišljanja in pozitivnega delovanja. Radi se ukvarjajo s skrivnostmi, vsemi skritimi zadevami in imajo izvrsten detektivski dar. So prepričljivi govorniki in sposobni druge prepričati v »svoj prav«.

Pluton v 4. hiši

Ljudje s Plutonom v 4. hiši doživljajo velike spremembe v domu. Pogosto se že v otroštvu srečajo z nasiljem ali manipulacijo enega od staršev. Je eden od pokazateljev večkratne selitve ali preselitve zaradi višje sile, kot so potresi, druge nesreče ali celo posledice vojne. Ker se takšni ljudje že zelo zgodaj srečajo z velikimi ovirami, pogosto razvijejo sposobnost, da jih znajo dobro reševati kasneje v življenju. Pomembno je, da kot odrasli ne nadaljujejo z vzorcem nasilja in manipulacij.

Pluton v 5. hiši

Na ljudi s Plutonom v 5. hiši ima umetnost in vse vrste umetniškega izražanja zdravilen učinek. V ljubezni so strastni, intenzivni in goreče privrženi partnerju. Pri tem obstaja nevarnost, da postanejo obsedeni s svojim partnerjem in njunim odnosom. Ljubezen pogosto spremljajo boleči občutki ljubosumja in maščevalnosti. S partnerjem poskušajo manipulirati ali dopuščajo, da partner manipulira z njimi.

Pluton v 6. hiši

Ljudje s Plutonom v 6. hiši so pogosto tako zelo obsedeni s svojim delom, da zlahka postanejo deloholiki. Njihova privrženost delu lahko hitro povzroči probleme z zdravjem. Kadar se pretirano ukvarjajo z zdravjem in boleznimi, med njimi najdemo namišljene bolnike. V skrajni možnosti lahko zaradi izčrpanosti in pritiska, ki ga izvajajo nad sabo, hudo zbolijo. Nekateri imajo prirojene zdraviteljske sposobnosti, s katerimi zdravijo sebe in ljudi okoli sebe.

Pluton v 7. hiši

Ljudje s Plutonom v 7. hiši so strastni in čustveno intenzivni. Takšni se kažejo tudi v stiku z drugimi ljudmi. Bežni stiki jih ne zanimajo. Svojega partnerja morajo čutiti kot »svojega« in si želijo skupnih globokih izkušenj. Pogosto njihovo partnerstvo spremlja občutek »usodnosti«, pa tudi manipulacije s partnerjem. V negativni postavitvi obstaja možnost nasilja in grobosti. Kadar se lahko uprejo negativnim težnjam, je lahko partnerstvo vir zdravilnih energij.

Pluton v 8. hiši

Ljudi s Plutonom v 8. hiši vleče v vse, kar je skrivnostno in pogosto neobičajno. Privlači jih metafizika in raziskovanje možnosti življenja po smrti. V življenju doživijo veliko sprememb in se kot ptič feniks vedno znova rodijo prerojeni. Njihovo življenje je intenzivno, polno mračnih skrivnosti in čarobnih moči. Privlači jih magija, pri čemer se nikoli ne bi smeli ukvarjati s »črno magijo«. Zelo so povezani z denarjem drugih ljudi in lahko zaslužijo veliko denarja z vlaganjem. V negativni postavitvi obstaja velika verjetnost izgube denarja.

Pluton v 9. hiši

Ljudi s Plutonom v 9. hiši spremlja močna potreba po spreminjanju filozofskih in verskih pogledov. V svojem prepričanju doživljajo mnoge spremembe. Velike spremembe lahko doživijo tudi na potovanjih v tuje dežele in pri srečanju s tujimi kulturami. V negativni postavitvi morajo paziti, da ne odpotujejo na vojna področja, saj jim lahko tam pretijo nevarnosti.

Pluton v 10. hiši

Ljudje s Plutonom v 10. hiši si prizadevajo za svoje cilje, ne da bi preverili, kakšno ceno bodo morali plačati, da jih dosežejo. V karieri doživijo močne in velike spremembe. Obdaja jih posebna karizma, s pomočjo katere lahko spreminjajo prepričanja ljudi okoli sebe. Vplivajo na življenja mnogih ljudi, zato je zanje posebej pomembno, da so pozitivno naravnani, saj lahko naredijo veliko dobrega medtem, ko si prizadevajo za osebne cilje.

Pluton v 11. hiši

Ljudje s Plutonom v 11. hiši si prizadevajo za spreminjanje družbe, sveta in življenja v obstoječem svetu. Pridružijo se skupinam ljudi, ki si prizadevajo za podobne cilje. Paziti morajo, da ne postanejo fanatiki. Pogosto takšne skupine od posameznika zahtevajo, naj se odreče svoji osebnosti in svojim ciljem, za »dobro vseh«. V takih skupinah lahko ti ljudje doživijo manipulacijo ali nasilje, zato bi bilo dobro, da premislijo, preden se jim pridružijo.

Pluton v 12. hiši

Ljudje s Plutonom v 12. hiši se znajo poglobiti vase in v svoje največje globine. Sposobni so odkriti mnoge skrivnosti in se soočiti z mnogimi preteklimi izkušnjami, ki so jih potisnili v najtemnejši kotiček svoje zavesti. So izjemno intuitivni in sposobni razumeti ljudi v stiski. Postanejo lahko odlični zdravilci, saj razumejo človeško stisko in imajo velike sposobnosti zdravljenja. Svoje sposobnosti preizkušajo tudi v obdobjih osebne stiske.

Opisi so zapisani po Učbeniku za osnove astrologije, avtorica Irena Stopar. Oglejte si predstavitev in sami presodite, ali je to knjiga, ki bi jo moral imeti vsak ljubitelj astrologije. 

About the Author Irena Stopar

Ljudem pomagam postati najboljša verzija sebe. S tem postanejo bolj srečni in uspešni ter zaživijo življenje po svoji meri.

follow me on:
>