MUNDANA ASTROLOGIJA

Vsi smo vpeti v politično, gospodarsko in družbeno okolje.

To okolje od nas zahteva določene vzorce ravnanja, nas ovira pri naših načrtih ali ustvarja pogoje za našo rast in razvoj.

Kako se počutite v okolju in koliko ovir ali priložnosti čutite v njem, je odvisno od vašega rojstnega horoskopa.

Česa se boste naučili?

Spoznali boste, da ima vsaka država oz. geografsko območje na zemlji svoje značilnosti. Od tega, pod katero astrološko znamenje spada, je odvisen tudi njen dolgoročni razvoj. Ne govorim oobdobju 10-20 let, pač pa o stoletnem ali tisočletnem razvoju in možnosti napredovanja njenih prebivalcev. To boste znali prepoznati za vsaj 30 krajev in držav vsega sveta.

astrološki tečaj Mundana astrologija z astrologinjo Ireno Stopar

astrološki tečaj Mundana astrologija z astrologinjo Ireno Stopar

Vsaka država ima tudi lastni rojstni horoskop. Kajti tudi država “se rodi” v določenem trenutku na določenem kraju.

Iz tega horoskopa lahko sklepate, katere so najvidnejše preizkušnje, nevarnosti in priložnosti zanjo. Kako prepoznati dogajanje v državi, boste proučevali na primeru Slovenije.

S pomočjo prognostičnih horoskopov lahko ugotavljate, kaj se bo v državi dogajajo v izbranem obdobju. Podobno, kot velja za posameznika, se tudi država razvija in zori. Proučevali boste napovedi za Slovenijo.

Poseben del tečaja predstavlja ugotavljanje, kako se vi počutite v svoji domovini. Naučili se boste simulirati situacije, kako bi se vam godilo, če bi se preselili v tujo državo.

Bi vam bilo bolje? Ali morda slabše? Kaj in kako bi se spremenilo v vašem življenju?

Namesto, da bi bivanje v tuji državi preizkušali na lastni koži, lahko preprosto preverite, kaj o tem govori vaš horoskop še preden se odločite za selitev, iskanje službe ali odpiranje podjetja v tujini. Znanje priporočam nadgraditi s tečajem Astrokartografija.

Vsebina tečaja Mundana astrologija

1. Uvod v mundano astrologijo
2. Planeti v mundani astrologiji
3. Hiše v mundani astrologiji
4. Razdelitev sveta v mundani astrologiji
5. Ciklusi planetov v mundani astrologiji in vstop v nova znamenja
6. Primeri izbranih mundanih horoskopov – Odkritje planetov
7. Primeri izbranih mundanih horoskopov – Slovenija in svet
8. Primeri izbranih mundanih horoskopov – ciklusi planetov in vstop v nova znamenja

Na tečaju Mundana astrologija boste kratko ponovili temeljna teoretična znanja. Nato jih boste nadgradili s pravili in opisi, ki veljajo v mundani astrologiji. Del tečaja poteka kot praktična razlaga. Dobili boste priložnost, da sami, a z mojo pomočjo, razložite horoskop s poudarkom na vplivu splošnih ciklusov planetov ter horoskopov držav na življenje lastnika horoskopa.

Celoten tečaj poteka na primeru iz prakse. Vaš primer lahko pregledava v okviru individualnega mentorstva ali na osebnem posvetu.

Predznanje

Tečaju boste lahko sledili, če ste osvojili znanje tečajev Osnove astrologije, Razlaga horoskopa I in Razlaga horoskopa II. Enako, če ste zaključili izobraževalni program Licencirani in certificirani natalni astrolog. V delu, ki govori o prognozi, morate imeti tudi znanje s področja Prognostike.

Način pridobivanja znanja

Znanje lahko pridobite v spletni učilnici. Obsega razlago teoretičnih pojmov in praktične vaje.

Za uspešno znanje potrebujete Učbenik za osnove astrologije, ki je izšel v zbirki ASTROLOGIJA ZA VSAKOGAR I, avtorica Irena Stopar. Prejeli boste tudi dodatno gradivo.

Predavateljica

Astrologinja Irena Stopar

Astrologinja Irena Stopar

Urnik tečajev

V spletni učilnici pa lahko začnete kadarkoli po prijavi. Celo danes.

NAJBOLJ VARNA INVESTICIJA JE INVESTICIJA V ZNANJE!

  • bančno nakazilo
  • paypal - plačilo s kreditno kartico

​[Form id="110"]

>